Veerkracht is...achteruit kijken om vooruit te leven. (Kierkegaard)

Werkwijze

Het intakegesprek is binnen twee weken mogelijk. In het intakegesprek maken we de hulpvraag helder en schatten we in hoeveel sessies er nodig zijn. Op grond van de hulpvraag zal een behandelovereenkomst worden opgesteld. Daarin staat o.a. het probleem, het behandeldoel en het tijdstip van evaluatie vermeld. Hier tekenen we beiden voor.

Na het intakegesprek kunnen we bepalen of we verder willen. Voorop staat dat je je veilig genoeg voelt om samen op weg te gaan. 


Wandeltherapie

We kunnen ook letterlijk op weg gaan: wandelend in gesprek is goed voor lichaam en ziel. Bovenstaande werkwijze is hier ook van toepassing.

Relatietherapie

Zij die hun relatie willen versterken of herstellen, zijn welkom in de praktijk. Er is ruimte om elkaar te zoeken, ieders eigenheid te ontdekken en in saamhorigheid een basis van vertrouwen te (her)vinden. Richtinggevend is de hulpvraag van beiden en ieders persoonlijke hulpvraag.

Veerkracht is...water drinken uit je eigen bekken, naar de stromen gaan van je eigen bron.
Spr.5:1

Cookie-instellingen